Poradnik

Gdy śmierć nastąpi w domu:

  • należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon,
  • zadzwonić do naszej firmy na numer całodobowy: 6666-04-400 lub na tel. 42 712-30-25, aby przewieźć zmarłego do chłodni.

 

Gdy śmierć nastąpi w szpitalu lub hospicjum:

  • należy pobrać od lekarza kartę zgonu,
  • przyjechać do naszej firmy z tą kartą, abyśmy mogli załatwić Akt Zgonu lub samemu załatwić Akt zgonu we właściwym USC.

 

Wymagane dokumenty do załatwienia pogrzebu:

  • karta zgonu wydana przez lekarza lub Akt Zgonu
  • dowód osoby zmarłej
  • dowód żyjącego współmałżonka lub osoby załatwiającej pogrzeb
  • zielona legitymacja emeryta/rencisty
  • kwit od grobu, jeśli jest wykupione miejsce na pochówek
  • NIP osoby załatwiającej pogrzeb

 

Do góry